OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , štvrtok, 07/01/2021 - 11:27
Na základe informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 a na základe informácií Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja oznamujeme nasledovné:

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu

publikoval admin , streda, 28/10/2020 - 13:22

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

POZOR !!! Dôležitý oznam

publikoval admin , nedeľa, 11/10/2020 - 12:19

Milí žiaci, vážení zamestnanci, oznamujeme Vám, že od zajtra t.j. 12.10.2020 až do odvolania prechádzame na dištančné vyučovanie. Podrobnejšie informácie Vám budeme posielať priebežne.


Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy