Dôležitá informácia k podaniu odvolania

publikoval admin , pondelok, 16/05/2022 - 09:51
Odvolanie proti neprijatiu podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že zákonní zástupcovia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zákonný zástupca – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení. Ak má uchádzač jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nemôže dodať oba podpisy a doručil riaditeľke školy spolu s prihláškou čestné vyhlásenie/kópiu rozhodnutia súdu, v takomto prípade podpisuje ako jeden zákonný zástupca.

Organizujeme 2. online Deň otvorených dverí 16.02.2022

publikoval admin , utorok, 08/02/2022 - 12:08

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že dňa 16.02.2022 budeme organizovať online Deň otvorených dverí v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. Radi odpovieme na všetky vaše otázky. Tešíme sa na vás.

 

link na online DOD: