Voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy

publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 11:16
Riaditeľka  školy,  v zmysle §1 vyhlášky č. 291 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy pri SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach. Voľby zástupcu rodičov žiakov sa uskutočnia 10. apríla 2024 o 16:00 hod. v aule školy.

Voľby do školského parlamentu

publikoval admin , streda, 20/03/2024 - 10:24
Rada školy pri SOŠ IT, Ostrovského 1 v Košiciach vyhlasuje voľby  členov do  Školského parlamentu podľa § 26 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.