Pri príležitosti Dňa študentstva si prevzali ocenenie aj naši vicemajstri z Las Vegas

publikoval admin , pondelok, 27/11/2023 - 11:48
Deň študentstva si Košický samosprávny kraj aj tento rok pripomenul symbolicky - oceňovaním výnimočných stredoškolákov. Spolu 25 plakiet im bude pripomínať, že župa ich neprehliadla na stupňoch víťazov v športových turnajoch, oceňuje ich angažovanosť na poli dobrovoľníckom, oceňuje mimoriadne úspechy na vedomostných súťažiach a vníma aj ich participáciu vo verejnom živote.

Ocenenie pre Mgr. Vieru Kováčovú

publikoval admin , piatok, 16/06/2023 - 09:58

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje cenu pri príležitosti 60. VÝROČIA PF UPJŠ - PRAEMIUM ALUMNI 2023 -

Mgr. Viere Kováčovej

za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľudmi.

Gratulujeme