Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

publikoval admin , štvrtok, 26/03/2020 - 18:12
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy a ústnych maturít.

Odporúčanie pre žiakov našej školy

publikoval admin , pondelok, 09/03/2020 - 14:09

V záujme ochrany verejného zdravia odporúčame žiakom našej školy, aby sa počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu nezdržiavali na miestach s vysokou koncentráciou ľudí ako sú obchodné centrá, reštaurácie, kiná atď, zdržiavali sa doma, obmedzili voľnočasové aktivity a dodržiavali základné hygienické návyky v  zmysle odporúčaní ministerstva zdravotníctva SR.