publikoval admin , piatok, 15/12/2023 - 11:57
Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.

Počas septembra tohto roku sa nám podarilo zorganizovať udalosť pre širšiu nielen odbornú verejnosť v oblasti IT. Počas tejto udalosti boli predstavené výstupy Aware projektu Aware Knowledge Base a Aware Masterclass, na ktorých tvorbe sme sa podieľali spolu s partnermi projektu.

Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.

Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.

Cieľom projektu je:

• venovať sa digitálnej transformácii zameraním sa na digitálnu pripravenosť, odolnosť a schopnosť zvládať výzvy digitálnej transformácie,

• posilniť organizácie zvyšovaním povedomia a podporiť zúčastnené organizácie základnými znalosťami v oblasti, kybernetickej bezpečnosti.

• vzdelávať študentov a učiteľov odborného vzdelávania a prípravy poskytovaním vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti študentom a učiteľom odborného vzdelávania a prípravy, a to v kontexte digitálnej transformácie v priemysle, ako aj na individuálnej úrovni v každodennom živote,

• rozvíjať vzdelávacie zdroje vytvorením AWARE Knowledge Base, Masterclass a Self-assessment Kit na oboznámenie učiteľov a študentov odborného vzdelávania a prípravy s problémami kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú teraz dostupné v angličtine, slovinčine, slovenčine, holandčine, portugalčine, taliančine, nemčine a gréčtine.

Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.

Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.