publikoval admin , pondelok, 15/04/2019 - 18:02
SOUTĚŽ DOVEDNOSTÍ MLADÝCH GRAFIKŮ 2019

V dňoch 9.4 – 12. 4. 2019 sa žiačky 3. ročníka, odboru grafik digitálnych médií Sophie Kandriková a Miroslava Šuščáková a pod vedením Ing. Petra Krištofa, zúčastnili medzinárodnej grafickej súťaže „SOUTĚŽ DOVEDNOSTÍ MLADÝCH GRAFIKŮ 2019“ v Zlíne, kde si zmerali svoje grafické zručnosti a vedomosti so súťažiacimi z odborných polygrafických škôl Slovenska a Česka.  Dokopy bolo 10, 2 členných družstiev a súťažili v 4 rôznych náročných zadaniach : 1.zadanie BUTON (odznak) k 30. výročiu nežnej revolúcie.  2.zadanie ROLL UP pre firmu JELINEK, 3. zadanie DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA pre firmu JELINEK a 4. zadanie BULETIN pre firmu JELINEK. Naše žiačky neúnavne bojovali na grafickom poli jednak so zadaniami ale aj s časom, ktoré dostali na prácu na jednotlivých zadaniach. Súťažne zadania v posledný deň hodnotila odborná porota zložená s odborníkov a profesionálov z grafického odvetvia.

SOUTĚŽ DOVEDNOSTÍ MLADÝCH GRAFIKŮ 2019

Zhodnotila že práce nášho tímu spĺňajú vysoko náročné kritéria hodnotenia či už z kreatívneho hľadiska ale i technickej zručnosti spracovania jednotlivých zadaní a ohodnotili ich prácu prvým miestom za 1. zadanie BUTON(odznak) ktorého grafika sa bude reálne využívať pri jubilejnom 30tom výročí nežnej revolúcie v ČR, ďalej porota ohodnotila tretím miestom 2. zadanie ROLL UP pre firmu Jelínek, kde tiež vyzdvihla kreatívne prevedenie výsledného roll upu. V 3. a 4. súťažnom zadaní sme obsadili veľmi solídne 4. miesto. Po sčítaní bodov za všetky súťažné zadania sme nakoniec obsadili vynikajúce 3. miesto v kvalitnej konkurencii. Náš tím nesklamal v očakávaniach a kvalite!!! Máme veľmi šikovných grafikov na SOŠ Ostrovského J.

Ing. Peter Krištof