Pracovné pozície

Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vodič-údržbár s nástupom od 01.01.2019.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom

Osobnostné predpoklady:                            

manuálna zručnosť

vodičské oprávnenie skupiny B

prax vo vedení osobného motorového vozidla

samostatnosť, zodpovednosť

spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 480 Eur brutto

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis v slovenskom jazyku

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 15.11.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

v Košiciach, 19. 10. 2018

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                    riaditeľka