publikoval admin , piatok, 20/08/2021 - 13:05
Antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov

Vážení rodičia, milí žiaci

ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov 1.ročníka, ktorí majú  záujem o samotesty, aby svoj záujem záväzne potvrdili na mailovej adrese : skola@ostrovskeho.sk najneskôr do 26.8.2021.

Zákonní zástupcovia  neplnoletých žiakov vyšších  ročníkov a plnoletí žiaci svoj záujem o samotest záväzne potvrdia svojim tr. učiteľom do 25.8.2021 cez edupage.