Zdravé Vianoce

publikoval admin , štvrtok, 20/12/2018 - 20:59
Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sme oslávili, ako sa patrí – športom a jedlom. Zorganizovali sme športovo-kulinársku akciu „Zdravé Vianoce“, do ktorej sa zapojilo 215 študentov a 20 učiteľov.

Privítali sme deviatakov na našej škole

publikoval admin , streda, 19/12/2018 - 11:56
Dňa 12.12.2018 naša škola otvorila bránu pre verejnosť, najmä pre deviatakov základných škôl a ich rodičov. Záujemcom o štúdium na strednej škole tak dávame šancu zoznámiť sa s novými učiteľmi, prezrieť si priestory školy, oboznámiť sa s prostredím, či priblížiť im zameranie a víziu našej školy. Je to tradičné podujatie, na ktorom získavajú končiaci žiaci základných škôl i ich rodičia prehľad o aktuálnej ponuke študijných odborov na našej škole, o podmienkach prijatia na štúdium.

Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce

publikoval admin , štvrtok, 29/11/2018 - 04:41
Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálnotechnického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav v SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach.

Výhra je naša!

publikoval admin , piatok, 23/11/2018 - 17:35
Súťaž "Násilie medzi nami", Dňa 19. 11. 2018 sa v Tabačke Kulturfabrik konala súťaž s názvom „Násilie medzi nami“, ktorú organizoval Koordinátor ochrany detí pred násilím pre Košice v spolupráci s mestom Košice.

Otvorenie NetLabu v spolupráci s medzinárodnou IT spoločnosťou.

publikoval admin , štvrtok, 22/11/2018 - 18:44
Na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 otvorili 19. novembra 2018 novú modernú IT učebňu NetLAB, ktorá je výsledkom spolupráce školy, Košického samosprávneho kraja ako jej zriaďovateľa a spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá má s SOŠ Ostrovského dlhodobú spoluprácu.