Trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2019/2020

publikoval admin , štvrtok, 07/06/2018 - 12:00
POZOR !!! Príď k nám a študuj v trojročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti. Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

prijímacie konanie šk. r. 2020/2021

Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

4-ročné denné štúdium pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,

v školskom roku 2020/2021 prijímame 180 uchádzačov do 1. ročníka v študijných odboroch:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov

2559 M inteligentné technológie, experiment (chlapci+dievčatá)  25 žiakov