Záznam z online Dňa otvorených dverí 15.12.2021 od 15:00 hod.

publikoval admin , pondelok, 06/12/2021 - 14:05
Vážení rodičia, milí žiaci, už 15. decembra sa na našom Youtube uskutoční "Deň otvorených dverí - Online".  Od 15:00 hod. Vás čaká bohatý program, video prezentácie našich aktuálnych odborov, online učitelia počas vysielania, možnosť písať otázky prostredníctvom Youtube chatu a mnoho ďalších informácií. Tešíme sa na Vás.

OZNAM Prezenčné vyučovanie začne 10. januára 2022

publikoval admin , piatok, 07/01/2022 - 15:17

Oznamujeme, že prezenčné vyučovanie začne 10. januára 2022 podľa platného školského rozvrhu. Na škole bude zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva aj naďalej povinné nosenie rúška. Pred vstupom do budovy teoretického vyučovania i školských dielní je potrebné vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti.

Projekt "Namakaný vianočný stromček"

publikoval admin , piatok, 10/12/2021 - 11:16

Naša škola sa zapojila do projektu "Namakaného vianočného stromčeka" u ktorého je možné meniť svetelné efekty na diaľku prostredníctvom internetovej stránky.

Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ o prechode na dištančnú formu vzdelávania

publikoval admin , piatok, 10/12/2021 - 09:45
Ná základe rozhodnutia  ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/21911:2-A1810 a podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  prechádzajú žiaci všetkých stredných škôl v rámci SR na dištančnú formu vzdelávania v čase od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021. 

Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ o trvaní Vianočných prázdnin

publikoval admin , piatok, 10/12/2021 - 09:45
Na základe rozhodnutia  ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2020/21911:2-A1810 a podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Prvé miesto vo finále Horizon Hydrogen Grand Prix

publikoval admin , piatok, 05/11/2021 - 09:54

Na slovenskom finále Horizon Hydrogen Grand Prix - sútaž modelov áut s vodíkovým pohonom v Bratislave náš team v zložení Lukáš Múdry, Erik Rak, Filip Pachota, Samuel Mencel a Oto Horváth získal prvé miesto. Blahoželáme !!!

Organizácia vyučovania v týždni od 13.7.2021 do 17.9.2021

publikoval admin , štvrtok, 09/09/2021 - 13:13
V súvislosti s návštevou svätého otca v Košiciach bude vyučovanie v týždni od 13.7.2021-17.9.2021 zabezpečené nasledovne: 1. Pondelok, 13.9.2021 - dištančné vzdelávanie-(žiaci doma, učitelia na pracovisku) 2. Utorok, 14.9.2021- riaditeľské voľno v zmysle pokynu č.12/2021 predsedu KSK 3. Streda, 15.9.2021 - deň pracovného pokoja 4. Štvrtok - piatok - 16.9.2021- 17.9.2021 - prezenčné vyučovanie.