publikoval admin , pondelok, 23/09/2019 - 19:48
budúcnosť odborného vzdelávania pre trh práce

Konferencia si kládla za cieľ prezentovanie kvalitného odborného vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce.Sprievodnou akciou tejto konferencie bola prezentácia najúspešnejších stredných odborných škôl.

Košický  kraj  reprezentovala Stredná odborná škola, Ostrovského 1 v Košiciach, ktorá prezentovala študijné odbory zamerané na vzdelávanie v oblasti IT technológií, predovšetkým na počítačové siete, programovanie, počítačovú bezpečnosť, počítačovú grafiku, virtuálnu realitu, smart technológie a iné.

budúcnosť vzdelávania pre trh práce

 

budúcnosť odborného vzdelávania pre trh práce

Najvýznamnejším zahraničným hosťom bol Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC, špičkový odborník v oblasti odborného vzdelávania s bohatými dlhoročnými skúsenosťami.

budúcnosť odborného vzdelávania pre trh práce

Ing. Peter Tokoš