publikoval admin , štvrtok, 16/11/2023 - 09:46
Erasmus+ 2023 Miláno 24.09.2023 - 14.10.2023

Výzva:  Call for proposals 2023 – EAC/A10/2022 Erasmus+ Programme, číslo zmluvy: 2023-1-SK01-KA121-VET-000122494, účastníci projektu - 22 žiakov študijných odborov 2559 M inteligentné technológie a  2561 M informačné a sieťové technológie  + 3 pedagogickí zamestnanci školy,  realizácia – Miláno - 24.09.2023 až 14.10.2023.

Erasmus+ 2023 Miláno 24.09.2023 - 14.10.2023


Erasmus+ 2023 Miláno 24.09.2023 - 14.10.2023

Erasmus+ 2023 Miláno 24.09.2023 - 14.10.2023