publikoval admin , streda, 05/06/2019 - 11:31
Odborná prax s lektormi z AT&T

V školskom roku 2018/2019 v rámci programu spolupráce s firmou AT&T, 21 študentov tretieho ročníka odboru informačných a sieťových technológií absolvovalo odbornú prax s lektormi z AT&T.

V rámci praxe študenti:

  • riešili teoretické a praktické úlohy v oblasti realizácie počítačových sietí
  • absolvovali video-konferenčné prednášky  na témy Network security
  • veľmi zaujímavá prednáška bola na tému Voice network overview a General network design
  • študenti si overili v didaktických testoch vedomosti, ktoré počas praxe získali.

 

Iniciatívni študenti sa zapojili do prezentácii v anglickom jazyku na témy:

  • Internet vecí (Internet of Things, IoT). O čo vlastne ide? Veľmi zaujímavo a pútavo to vysvetlili Martin Bujňak a Matej Horváth, pred publikom študentov a zamestnancov firmy AT&T, za prezentáciu dostali pozitívny feedback.
  • S prezentáciu na tému Network monitorig vystúpil študent Jakub Sikula.
  • S návrhom dizajnu počítačovej siete prišiel študent Filip Pajkoš, ktorý prakticky predviedol pred publikom študentov a zamestnancov firmy AT&T vlastný návrh s riešením problémových úloh.

Prvýkrát študenti absolvovali v rámci praxe kolobeh spoznávania pracovnej náplne zamestnancov firmy AT&T na rôznych pracovných pozíciách. To u študentov vyvolalo zážitkový a pozitívny ohlas.

Na spoluprácu s firmou  AT&T sa tešíme aj v školskom roku 2019/20120

 

Ďakujeme za praktické, inšpiratívne vedomosti,

 

Vaši študenti SOŠ Ostrovského

 

Vypracovala: Anna Kapová

odborná prax v AT_T