publikoval admin , streda, 13/12/2023 - 08:34
Nadácia VSE - Výučbový modul SMART- HOME

V uplynulých mesiacoch sa nám prostredníctvom žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Nadácie VSE podarilo zaobstarať komponenty na zhotovenie troch výučbových modulov SMART HOME, ktoré sa v budúcnosti stanú súčasťou centra výučby SMART technológií v našej škole.

Projekt podporila Nadácia VSE, pomocou ktorej sa podarilo priniesť nové technológie využívané v praktickom živote do vyučovacieho prostredia.
Týmto sa pre našich žiakov stáva výučba znova o čosi pestrejšou a modernejšou, zameranou na aktuálne potreby spoločnosti.

Nadácia VSE - Výučbový modul SMART- HOME

Nadácia VSE - Výučbový modul SMART- HOME

Nadácia VSE - Výučbový modul SMART- HOME