Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Faktúry k 10.02.2020

Faktúry k 27. 01. 2020

Faktúry k 22.01.2020

 

 

Objednávky k 20.12.2019

Objednávky k 30.01.2020

Objednávky k 28.02.2020

Objednávky k 15.03.2020

Objednávky k 22.05.2020

Objednávky k 05.06.2020

Objednávky k 17.08.2020

Objednávky k 30.09.2020

Objednávky k 14.10.2020

Objednávky k 17.12.2020

Objednávky k 15.01.2021

Objednávky k 12.02.2021

Objednávky k 04.03.2021

Objednávky k 23.03.2021

Objednávky k 07.04.2021

Objednávky k 13.05.2021

Objednávky k 07.06.2021

Objednávky k 25.06.2021

Objednávky k 09.07.2021

Objednávky k 11.08.2021

Objednávky k 23.08.2021

Objednávky k 01.10.2021

Objednávky k 10.11.2021

Objednávky k 01.12.2021

Objednávky k 31.12.2021

Objednávky k 24.01.2022

Objednávky k 16.02.2022

Objednávky k 07.03.2022

Objednávky k 12.04.2022

Objednávky k 29.04.2022

Objednávky k 02.06.2022

Objednávky k 16.06.2022

Objednávky k 12.08.2022

Objednávky k 14.09.2022

Objednávky k 06.10.2022

Objednávky k 14.10.2022

Objednávky k 16.11.2022

Objednávky k 05.12.2022

Objednávky k 20.01.2023

Objednávky k 15.02.2023

Objednávky k 21.02.2023

Objednávky k 01.03.2023

Objednávky k 29.03.2023

Objednávky k 14.06.2023

Objednávky k 29.06.2023

Objednávky k 10.07.2023

Objednávky k 18.07.2023

Objednávky k 14.09.2023

Objednávky k 05.10.2023

Objednávky k 03.11.2023

Objednávky k 22.11.2023

Objednávky k 01.12.2023

Objednávky k 11.12.2023

Objednávky k 10.01.2024

Objednávky k 26.02.2024

Objednávky k 12.03.2024

Objednávky k 20.03.2024

Objednávky k 03.04.2024

Objednávky k 24.04.2024

Objednávky k 17.06.2024

Objednávky k 27.06.2024

Objednávky k 04.07.2024

 

 

https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-odborne-skoly/sos-ostrovskeho-ke/sos-ostrovskeho-kosice-zmluvy.html

https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-odborne-skoly/sos-ostrovskeho-ke/sos-ostr-objednavky.html

https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-odborne-skoly/sos-ostrovskeho-ke/sos-ostr-faktury.html

 

Verejné obstarávanie

https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-odborne-skoly/sos-ostrovskeho-ke/vo.html

 

Zmluvy IROP

MTV - školské pomôcky - časť I.

MTV - školské pomôcky - časť II.

MTV - školské pomôcky - časť III.

MTV - školské pomôcky - časť IV.

IKT - vybavenie učební - časť I.

IKT - vybavenie učební - časť II.

IKT - vybavenie učební - časť III.

IKT - vybavenie učební - časť IV.

Kúpna zmluva - interiérové vybavenie učebne