publikoval admin , nedeľa, 17/01/2016 - 21:32
Erasmus 2015 - Rozšírme si zahraničné obzory

Erasmus 2015 - Rozšírme si zahraničné obzory

Rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností žiakov v oblasti ekonomickej, marketingovej a personálnej agendy:
- spracovanie obchodných listov a osobných v cudzom jazyku ( napr. dopyt, ponuka, objednávka, reklamácia, blahoželanie, pozvánka,...),
- spracovanie vnútroorganizačných písomností v cudzom jazyku ( zápisnica, obežník, smernica,...),
- vedenie ekonomickej agendy v cudzom jazyku (príjem, spracovanie a archivácia písomností),
- vystavenie a spracovanie účtovných dokladov v cudzom jazyku a podľa platnej legislatívy danej krajiny (faktúra, pokladničné doklady, skladové karty,...),
- spracovanie marketingových písomností v cudzom jazyku,
- spracovanie personálnej agendy v cudzom jazyku (inzerát, pracovná zmluva, mzdové listy, kariérny postup, hodnotenie, odmeňovanie , motivácia a stimulácia zamestnancov)
- oboznámenie sa s vedením účtovníctva, s ekonomickým softvérom používaným firmami, s daňovým a odvodovým systémom v Rakúsku,
- zlepšenie jazykových kompetencií v bežnej, ale najmä odbornej komunikácii v nemeckom jazyku.


V odbore technické lýceum:
Rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností žiakov v týchto činnostiach:
- práca s materiálmi a informáciami o kúpe a predaji nehnuteľností v nemeckom jazyku,
- oboznámenie sa so zásadami priamej komunikácie a komunikácie prostredníctvom mailov so zákazníkom,
- účasť na obhliadke nehnuteľnosti spolu s realitným maklérom,
- práca na vyhotovení fotodokumentácie nehnuteľnosti,
- oboznámenie sa s trhom s nehnuteľnosťami, s tvorbou reálnej ceny nehnuteľnosti,s postupom prevodu nehnuteľnosti do osobného vlastníctva a s tvorbou zmlúv (exkluzívna a nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve kúpnej zmluve, zmluva o kúpe a predaji),
- získanie reálnej predstavy o vedomostiach, zručnostiach a praktických skúsenostiach realitného makléra v zahraničí a praktických skúseností z fungovania realitnej kancelárie v zahraničí,
- zlepšenie jazykových kompetencií v bežnej, ale najmä odbornej komunikácii v nemeckom jazyku. 

fotogalériu si môžete pozrieť tu: