publikoval admin , piatok, 27/04/2018 - 14:28
DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP
loga

ŠKOLA JE PARTNEROM  Národného projektu "DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP".

 

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Kód ITMS: 312011C789

Dĺžka realizácie: 01.2016 - 10.2020

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.siov.sk        www.dualnysystem.sk       www.esf.gov.sk     www.minedu.sk