DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP

publikoval admin , piatok, 27/04/2018 - 14:28
ŠKOLA JE PARTNEROM Národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

projekt AMOS

publikoval admin , sobota, 01/12/2012 - 20:28
Inovácia vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce - AMOS

Moderne sa učiť - moderne žiť

publikoval admin , štvrtok, 01/01/2009 - 21:20
Strategický cieľ projektu: skvalitniť vyučovací proces v študijnom odbore mechanik počítačových sietí využitím inovovaných foriem a metód, s dôrazom na environmentálnu výchovu a ohľadom na potreby trhu práce.