publikoval admin , piatok, 30/08/2019 - 16:10
interregskhu

Košice IT Valley sa počas minulého roka zapojilo do výzvy INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov pre východnú oblasť. Vďaka tomu dnes 10 stredných škôl pôsobiacich na území Košického samosprávneho kraja získalo do dlhodobého užívania 30 programovateľných LEGO stavebníc. Tie umožnia jednotlivým školám lepšie a zaujímavejšie vzdelávať žiakov a priviesť ich tak nenásilným spôsobom k programovaniu.

“Tento cezhraničný projekt nám pomohol podporiť stredné školy nákupom stavebníc, vďaka ktorým sa žiaci stredných škôl zúčastňujú rôznych súťaží a sú veľmi úspešní aj na medzinárodnej úrovni. Okrem toho sme spolu s maďarským partnerom realizovali sériu ďalších vzdelávacích aktivít pre učiteľov”, povedal Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley. 

Projekt v celkovej hodnote takmer 44 000 EUR realizovalo košické IT Valley v spolupráci s maďarským partnerom Draken z Nyíregyházy v rámci pilotnej výzvy, ktorú vyhlásila organizácia Košického samosprávneho kraja - EZÚS Via Carpatia (Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným).

„Košický samosprávny kraj sa snaží zvyšovať kvalitu svojich stredných škôl, na čo využíva viaceré možnosti podpory. Výzva, ktorú vyhlásila naša krajská organizácia EZÚS je ďalším skvelým spôsobom, ako s pomocou štrukturálnych fondov inovovať vzdelávanie a rozhýbať stredné školstvo. Prínosom projektu je aj to, sa nám darí zlepšovať cezhraničnú spoluprácu so strednými školami v Maďarsku. V neposlednom rade považujem za dôležité zdôrazniť aktivity zamestnávateľov pôsobiacich v Košickom kraji v IT sektore, vďaka ktorým posúvame kvalitu vzdelávania opäť o stupeň vyššie,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

“Tento projekt patrí medzi prvé, ktoré sa realizujú prostredníctvom Fondu malých projektov a je ukážkou toho, že aj v rámci menšieho rozpočtu sa dajú podporiť zaujímavé vzdelávacie aktivity. Zároveň je to aj spôsob ako podporiť cezhraničnú spoluprácu, keďže IT Valley v projekte spolupracuje s maďarským partnerom,” uviedla riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

O robotické sady malo záujem 20 stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Správna rada Košice IT Valley vybrala 10, ktoré svojou každodennou aktivitou preukázali schopnosť tieto sady využiť čo najlepšie.

V budúcnosti sa podľa Miroššaya chce združenie sústrediť aj na ďalšie aktivity smerom k mladým študentom. “Našim cieľom je podporovať deti od malička. Pre nás to znamená sústrediť sa aj na predškolské zariadenia a základné školy.”

V IT sektore v rámci celej Európy chýba dostatok kvalifikovaných odborníkov. Ukázať informatiku hravou formou je tak spôsob, akým v budúcnosti môže byť práve východoslovenský región miestom s dostatočným počtom odborníkov a investícií. 

Zoznam škôl: 

  1. SPŠ elektrotechnikcá, Košice
  2. Gymnázium Šrobárova 1, Košice
  3. Stredná Odborná Škola Ostrovského, Košice
  4. Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
  5. Gymnázium Dneperská 1, Košice
  6. SOS Jozefa Szakkayho, Košice
  7. Gymnázium Futurum, Košice
  8. SOŠ Technická, Michalovce
  9. Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou
  10. Gymnázium sv. Edity Steinovej,Košice