Organizácia školského roka - termínový kalendár hlavných činností na SOŠ  v školskom roku 2019/2020

 

Zasadnutia pedagogických rád:

26.08.2019      pondelok        úvodná PR
19.11.2019      utorok              klasifikačná porada za 1. štvrťrok
27.01.2020      pondelok         klasifikačná porada za 1. polrok
16.04.2020      štvrtok             klasifikačná porada za 3. štvrťrok
06.05.2020      streda             klasifikačná porada 4. ročníkov za 2. polrok
24.06.2020      streda             klasifikačná porada za 2. polrok
30.06.2020      utorok             vyhodnocovacia pedagogická rada

Zasadnutia PG 3:

07.10.2019  pondelok
04.11.2019  pondelok
02.12.2019  pondelok
13.01.2020  pondelok
10.02.2020  pondelok
09.03.2020  pondelok
06.04.2020  pondelok
04.05.2020  pondelok
01.06.2020  pondelok

Náhradný termín maturitných skúšok:

04.09.2019 – externá časť MS

12.09.2019 – interná časť MS

Vyučovanie:

Školský rok začína 01.09.2019
Školské vyučovanie v 1. polroku začína 02.09.2019 – pondelok
   končí 31.01.2020 –  piatok
Školské vyučovanie v 2. polroku začína 04.02.2020 - utorok
    končí 30.06.2020 – utorok

Školské prázdniny:

Jesenné prázdniny:
začínajú 30.10.2019 – streda
končia 31.10.2019 –  štvrtok
vyučovanie začína 04.11.2019 – pondelok

Vianočné prázdniny:
začínajú 23.12.2019 – pondelok
končia 07.01.2020 – utorok
vyučovanie začína 08.01.2020 – streda

Polročné prázdniny:
dňa 03.02.2020 – pondelok
vyučovanie začína 04.02.2020 - utorok
Jarné prázdniny:
začínajú 02.03.2020 – pondelok
končia 06.03.2020 - piatok
vyučovanie začína 09.03.2020 - pondelok
Veľkonočné prázdniny:
začínajú 09.04.2020 – štvrtok
končia 14.04.2020 – utorok
vyučovanie začína 15.04.2020 - streda
Letné prázdniny:
začínajú 01.07.2020 - streda
končia 31.08.2020 - pondelok
vyučovanie začína 02.09.2020 - streda

Vydávanie vysvedčení:

1.-3. ročníky: termíny a spôsob vydávania vysvedčení oznámime dodatočne.

4. ročníky: termíny a spôsob vydávania vysvedčení oznámime dodatočne.

Termíny zasadnutí združenia rodičov:

17.09.2019          utorok           plenárne zasadnutie + triedne schôdze o 16,00 hod.
15.01.2020          streda           triedne schôdze o 16,30 hod.
01.04.2020          streda           triedne schôdze o 16,30 hod.
03.06.2020          streda           triedne schôdze o 16,30 hod.

 

Prijímacie konanie – denné štúdium:

Prijímacie konanie - vyššie odborné vzdelávanie:

Prijímacie konanie do I. ročníka v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční v termíne a formou, ktorú stanoví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uchádzačov budeme ihneď informovať. 


Maturitné skúšky:

aktuálne informácie o organizácii maturitných skúšok si môžete prečítať tu.

 

Porady úseku TV:

02.10.2019  streda
06.11.2019  streda
04.12.2019  streda
15.01.2020  streda
05.02.2020  streda
11.03.2020  streda
01.04.2020  streda
06.05.2020  streda
03.06.2020  streda