publikoval admin , nedeľa, 01/01/2017 - 04:54

prevádzkovateľ  stránky: 

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1,  Košice

administrátor  stránky: 

Ing. Peter Tokoš, ING.PAED.IGIP  (p.tokos@ostrovskeho.com)

 

redaktori   stránky: 

Ing. Peter Tokoš, ING.PAED.IGIP  (p.tokos@ostrovskeho.com)

Ing. Marcela Timkova  (m.timkova@ostrovskeho.com)

Ing. Martina Šántová  (m.santova@ostrovskeho.com)