publikoval admin , utorok, 17/09/2019 - 10:02
správca inteligentných a digitálnych systémov

Študijný odbor bude v experimentálnom overovaní od 1.9.2020

 

Absolvent študijného odboru správca inteligentných a digitálnych systémov je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať s modernými inteligentnými digitálnymi technológiami. Dokáže identifikovať, používať a integrovať moderné digitálne technológie v kontexte výrobného podniku, prevádzky služieb alebo organizácie.

Žiak študijného odboru  správca inteligentných a digitálnych systémov si môže vybrať svoju špecializáciu z dvoch oblastí. Prvá oblasť je zameraná na “Inteligentné siete”. Absolvent tejto špecializácie získa vedomosti a zručnosti pre realizáciu a prevádzku infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu a poskytovanie cloudových služieb. Je schopný efektívne popísať skutočný stav a pokrok v implementácii služby. Pozná spôsoby a postupy konfigurácie sieťových komponentov pre bezpečný chod digitálnej siete. Absolvent tejto špecializácie vie vykonávať práce pri návrhu, spravovaní a diagnostikovaní inteligentných technológií. Vie programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí), ktoré využije v praxi pri podpore Smart Factory, Smart Home, Smart City.

Druhá oblasť je zameraná na “Digitálny podnik”. Absolvent tejto špecializácie získa vedomosti a zručnosti  na základe ktorých bude schopný participovať pri návrhu a výbere optimálnych platforiem pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získať konkurenčnú výhodu na trhu. Bude schopný podporovať riadenie zmenových procesov a projektov v digitálnom veku formou agilných techník. Bude schopný preukázať tvorbu hodnotového reťazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii.

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

  • interný konzultant pri podpore navrhovania riešení inteligentných a digitálnych systémov pre digitálnu transformáciu
  • interný integrátor pre integráciu digitálnych platforiem
  • administrátor zabezpečujúci prevádzku digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii