Rada školy

Zloženie Rady školy pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach

 

Predsedníčka: Ing. Marcela Timková – zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy

Členovia:


JUDr. Boris Bilčák, delegovaný zástupca KSK, riaditeľ kancelárie predsedu KSK

Mgr. Peter Berinšter,delegovaný zástupca KSK poslanec KSK

Ing. František Petro, delegovaný zástupca KSK, poslanec KSK

Ing. Ladislav Lúchava, delegovaný zástupca KSK za SOPK

Alena Horenská, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Jozefína Jusková, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Bc. Anna Mertinková, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Ing. Peter Tokoš, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Bc. Ida Kerekešová, podpredseda RŠ, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov školy

Patrícia Klementisová, zástupkyňa žiakov školy

Štatút rady školy