publikoval admin , streda, 19/12/2018 - 11:56
dod 2018

Dňa 12.12.2018 naša škola otvorila bránu pre verejnosť, najmä pre deviatakov základných škôl a ich rodičov. Záujemcom o štúdium na strednej škole tak dávame šancu zoznámiť sa s novými učiteľmi, prezrieť si priestory školy, oboznámiť sa s prostredím, či priblížiť im zameranie a víziu našej školy. Je to tradičné podujatie, na ktorom získavajú končiaci žiaci základných škôl i ich rodičia prehľad o aktuálnej ponuke študijných odborov na našej škole, o podmienkach prijatia na štúdium.

dod 2018

V priebehu dňa organizovane v rámci skupín si záujemcovia vychutnali atmosféru bežného vyučovacieho dňa na našej škole – hodiny programovania, virtuálnej reality i hodiny robotiky. Toto dobrodružstvo za poznaním školy sa začalo v aule, kde si mohli vypočuť ponuku študijných odborov – Informačné a sieťové technológie, Technické lýceum – inteligentné systémy, Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí, Technické lýceum – realitné maklérstvo a Mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

dod 2018

Dozvedeli sa, že od  školského roku 2019/2020 sa môžu tešiť na nový študijný odbor Inteligentné a digitálne systémy, ktorý si za cieľ kladie pripraviť absolventov pre priemyselné podniky ako aj prevádzky služieb a organizácie, ktoré chcú alebo plánujú využívať rôzne digitálne technológie, a tak transformovať svoj podnik, prevádzku služieb, alebo organizáciu na digitálny podnik, digitálnu prevádzku služieb alebo digitálnu organizáciu.

dod 2018

Všetkým účastníkom „Dňa otvorených dverí“ ďakujeme za návštevu a veríme, že sa opäť stretneme. Najbližší deň otvorených dverí sa uskutoční v stredu 13.2.2019 v čase od 8:30 hod. do 14:00 hod.

dod 2018

 

Mgr. Marián Drančák