publikoval admin , štvrtok, 02/03/2017 - 16:49
Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov

Premiérový ročník autorskej súťaže v literárnej a žurnalistickej tvorbe študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií Košického kraja a Prešovského kraja Ars Šafarikiana 2017 pozná svojich víťazov.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov netradičnej súťaže bolo súčasťou programu Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá si v tomto roku pripomína 10. výročie existencie. 

Odborná porota pod vedením prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., posudzovala 47 študentských príspevkov od 17 autorov, ktorí svoje práce prihlásili do dvoch súťažných kategórií – literárna tvorba a žurnalistická tvorba. Z hľadiska zastúpenia aj kvality dominovali literárne, najmä básnické útvary. Rodiacou sa baštou koncepčnej literárnej práce s mládežou na východe Slovenska sa ukazuje Stará Ľubovňa, odkiaľ prišlo najviac súťažných príspevkov a s najvyššou kvalitou. Dokazuje to aj skutočnosť, že maturanti z tohto mesta obsadili všetky víťazné miesta v kategórii literárna tvorba – prvenstvo získala Barbora Plutová, na druhom mieste skončila Jana Biganičová a na treťom sa umiestnil Adam Kollár, všetci traja za svoje súbory básní. 

V súťažnej kategórii žurnalistická tvorba odborná porota prvé miesto neudelila. Druhé miesto obsadila Ivana Ščuroková z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove za motivačný článok Kristína Jurkaninová: Zapáčilo sa mi prekonávať samu seba a tretie miesto získal Lukáš Pancurák zo Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach za príspevok Hokejisti HC Košice potešili malých onkologických pacientov. 

„Toto podujatie bolo z pohľadu organizátorov tak trochu krokom do neznáma. Napokon pomerne slušná účasť stredoškolákov a najmä kvalita príspevkov nás presvedčili, že má zmysel osloviť mladých talentovaných ľudí a ponúknuť im možnosť prezentovať svoju literárnu a publicistickú tvorbu pred odbornou komunitou, ale aj s ňou diskutovať o súčasných trendoch v slovesnom umení. Myslím si, že táto súťaž bola obohatením pre obidve strany a súčasne pozitívnym signálom pre organizátorov, aby v nej pokračovali aj v ďalších rokoch,“ zhodnotil úvodný ročník súťaže predseda odbornej komisie prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

Vyhlasovateľom a organizátorom podujatia bola Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cieľom súťaže je podporovať literárnu a žurnalistickú tvorbu študentov stredných škôl a gymnázií na východnom Slovensku, sprostredkovať tvorivý dialóg medzi mladými autormi a odborníkmi z akademického prostredia, rozvinúť vzájomnú komunikáciu medzi autormi a v neposlednom rade motivovať študentov so záujmom o jazyk, literatúru a masmediálnu komunikáciu, aby sa pri rozhodovaní o svojej kariérnej budúcnosti vydali cestou humanitného vzdelania. 

PhDr. Marián Gladiš, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach e-mail: marian.gladis@upjs.sk