publikoval admin , streda, 16/10/2019 - 09:13
Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých

 Každý z nás má právo na bezpečné a výživné potraviny, ako aj na ich dostatok. Aj dnes na svete ochorie po konzumácii kontaminovaných potravín takmer každý 10. človek. Akonáhle potravina nie je bezpečná, deti sa nemôžu učiť, dospelí nemôžu pracovať. Ľudský organizmus sa nemôže rozvíjať.

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých

Svetový deň bezpečnosti potravín sa oslavuje 16.10.

Cieľom je upriamiť pozornosť na bezpečnosť potravín a pomáhať pri prevencii, odhaľovaní a riadení rizík z potravín, ktoré prispievajú k potravinovej bezpečnosti, ochrane ľudského zdravia, ekonomickej prosperite, poľnohospodárstvu, prístupu na trh, cestovnému ruchu .

  Organizácie činné v oblasti bezpečnosti potravín zvyšujú pri príležitosti tohto dňa celosvetové povedomie o bezpečnosti potravín. Zdôrazňujú, kto každý je zapojený do systému bezpečnosti potravín a zohráva v ňom nejakú úlohu.

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých

  1. Zaistiť bezpečnosť - vlády musia zaistiť bezpečné a výživné potraviny pre všetkých

 Úrady pre bezpečnosť potravín môžu riadiť riziká bezpečnosti potravín v celom potravinovom reťazci, vrátane núdzových situácií. Krajiny môžu dodržiavať medzinárodné normy stanovené Komisiou pre Codex Alimentarius.

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých

 2. Bezpečné pestovanie – poľnohospodári a výrobcovia potravín musia prijať osvedčené postupy

 3. Udržanie bezpečnosti – prevádzkovatelia podnikov musia zabezpečiť, aby boli potraviny bezpečné

 Každý, kto je zapojený do manipulácie s potravinami, od spracovania až po maloobchod, musí zabezpečiť dodržiavanie programov ako je HACCP (systém, ktorý identifikuje, vyhodnocuje a kontroluje nebezpečenstvá, a to od prvovýroby až ku konečnému spotrebiteľovi). Okrem toho, správne spracovanie, skladovanie a uchovávanie pomáha udržať výživnú hodnotu a bezpečnosť potravín, ako aj znížiť straty po zbere úrody.

 

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých

 4. Kontrola bezpečnosti - všetci spotrebitelia majú právo na bezpečné, zdravé a výživné potraviny

 Spotrebitelia majú právo na to, aby si sami vybrali zdravé potraviny ale potrebujú prístup k včasným, jasným a spoľahlivým informáciám o rizikách súvisiacich s výživou a možnými ochoreniami, ktoré sú spájané s výberom potravín. Nebezpečné potraviny a nezdravé stravovacie návyky zväčšujú celosvetovú záťaž ochoreniami.

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých

Ing. Nataša Tekáčová, vedúca ŠJ