publikoval admin , sobota, 19/08/2017 - 20:36
IT Valley spolupracuje s našimi grafikmi

Narastajúci záujem o odbor grafik digitálnych médií je tak zo strany uchádzačov o štúdium ako aj zo strany budúcich zamestnávateľov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti kreativity v Košiciach. Dôkazom toho je aj veľmi úspešný začiatok spolupráce s firmou Creative Industry, ktorá zastrešuje projekt redizajn loga IT Valley, ktorá združuje spoločnosti  pôsobiace v IT sektore v Košiciach. O tento projekt prejavili záujem mnohí úspešní profesionáli z oblasti grafiky s bohatým portfóliom, študenti grafických odborov a tiež žiaci našej školy odboru GDM. Absolvovali pohovory, kde predviedli svoje práce a odprezentovali svoje zručnosti a skúsenosti. Naši žiaci upútali svojou invenciou, schopnosťami, ale najmä obrovským záujmom o získavanie nových skúseností. Dobrá znalosť angličtiny a zodpovedného prístupu k zadaným úlohám dopomohla, že do užšieho výberu sa dostali dvaja žiaci našej školy. Adam Rybák, žiak našej školy (III.E) sa napokon stal víťazom tohto prestížneho projektu, na ktorom úspešne pracoval počas letných prázdnin pod vedením skúseného grafika Martina Jerkoviča.

Na základe osobných stretnutí so zástupcami spoločnosti Creative Industry ako aj s  riaditeľom IT Valley sme získali reálne ponuky na budúcu možnú spoluprácu v oblasti kreativity a kreatívnej grafiky. Dokonca možnosti absolvovania odbornej praxe v niektorých reklamných a kreatívnych inštitúciách.

Ing. Andrea Brocková