publikoval admin , štvrtok, 13/06/2024 - 08:37

Žiaci našej školy  sa aj v tomto školskom roku zúčastnili na Celoslovenskej súťaži  v stavbe a programovaní robotov s názvom RBA, ktorú organizuje združenie STROM v spolupráci s Gymnáziom  Alejová 1 v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V kategórii „Vlastný model“ Sebastián Jančík a Štefan Šrenkel  získali 2. a 3. miesto. Tešíme sa z ich úspechu a srdečne im blahoželáme.

RBA – Robotický Battle na Alejovej

RBA – Robotický Battle na Alejovej

RBA – Robotický Battle na Alejovej