Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice - správna cesta k vášmu vzdelaniu https://ostrovskeho.sk/rss.xml en VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 9. ročníka grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických programoch https://ostrovskeho.sk/vyhlasenie-vysledkov-9-rocnika-grafickej-sutaze-o-putovny-pohar-v-umeleckej-tvorivosti-v-grafickych-programoch <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 9. ročníka grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických programoch</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-29T09:41:56+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">utorok, 29/06/2021 - 11:41</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Tue, 29 Jun 2021 09:41:56 +0000 admin 360 at https://ostrovskeho.sk V šk.r. 2021/2022 neotvárame 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565Q špecialista informačnej bezpečnosti. https://ostrovskeho.sk/v-sk-r-2021-2022-neotvrame-1-rocnik-denneho-vyssieho-odborneho-vzdelavania-v-studijnom-odbore-2565Q-specialista-informacnej-bezpecnosti <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">V šk.r. 2021/2022 neotvárame 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565Q špecialista informačnej bezpečnosti.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-07T09:18:15+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pondelok, 07/06/2021 - 11:18</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Mon, 07 Jun 2021 09:18:15 +0000 admin 359 at https://ostrovskeho.sk OZNAM: II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 SA NEUSKUTOČNÍ https://ostrovskeho.sk/II-kolo-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-2021-2022-SA-NEUSKUTOCNI <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">OZNAM: II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 SA NEUSKUTOČNÍ </span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-03T06:47:26+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 03/06/2021 - 08:47</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 03 Jun 2021 06:47:26 +0000 admin 358 at https://ostrovskeho.sk Aktualizované výsledky I. kola prijímacieho konania pre šk. r. 2021/2022 https://ostrovskeho.sk/aktualizovane-vysledky-I-kola-prijimacieho-konania-pre-sk-r-2021-2022 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Aktualizované výsledky I. kola prijímacieho konania pre šk. r. 2021/2022</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-27T08:19:52+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 27/05/2021 - 10:19</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 27 May 2021 08:19:52 +0000 admin 357 at https://ostrovskeho.sk ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY https://ostrovskeho.sk/ziadost-o-prijatie-do-skolskeho-internatu-v-skolskom-roku-2021-2022 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-11T07:53:00+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">utorok, 11/05/2021 - 09:53</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Tue, 11 May 2021 07:53:00 +0000 admin 355 at https://ostrovskeho.sk Prijímcie konanie pre školský rok 2021/2022 - tlačivá pre zákonných zástupcov na stiahnutie https://ostrovskeho.sk/prijimacie-konanie-pre-sk-rok-2021-2022-tlaciva-pre-zakonnych-zastupcov <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Prijímcie konanie pre školský rok 2021/2022 - tlačivá pre zákonných zástupcov na stiahnutie</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-07T06:49:15+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">piatok, 07/05/2021 - 08:49</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Fri, 07 May 2021 06:49:15 +0000 admin 354 at https://ostrovskeho.sk OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY O OBNOVENÍ PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA https://ostrovskeho.sk/oznam-riaditelky-skoly-o-obnoveni-prezencnej-formy <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY O OBNOVENÍ PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-06T09:07:13+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 06/05/2021 - 11:07</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 06 May 2021 09:07:13 +0000 admin 353 at https://ostrovskeho.sk Informácie o prijímacom konaní na vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk. r. 2021/2022 https://ostrovskeho.sk/informacie-o-prijimacom-konani-vyssie-specializacne-studium <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Informácie o prijímacom konaní na vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk. r. 2021/2022 </span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-05T07:43:31+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">streda, 05/05/2021 - 09:43</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h3><strong>Informácie o prijímacom konaní na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2021/2022</strong></h3> <p><strong>Podmienky a kritériá prijatia:</strong></p> <ul><li>Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.</li> <li>Uchádzač v stanovenom termíne doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné štúdium.</li> <li>Kompletné vyplnenie elektronickej prihlášky na štúdium platnej pre školský rok 2021/2022, ktorá je dostupná na <a href="http://prihlaska.sos-ostrovskeho.sk/">http://prihlaska.sos-ostrovskeho.sk/</a>. Po úspešnom odoslaní sa vygeneruje pdf súbor, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a doplniť rodné číslo a spolu s požadovanými prílohami ju doručiť (alebo poslať poštou) do 31.mája 2021 na adresu školy: SOŠ IT Ostrovského 1, 040 01  Košice.</li> <li>K prihláške je nutné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a kópie koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy, maturitná skúška nesmie byť staršia ako 5 rokov (najstaršia akceptovaná MS je z roku 2016). </li> <li>Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania potvrdená praktickým lekárom sa nevyžaduje.</li> <li>Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov.</li> </ul><p> </p> <p><strong>Podmienky prijímacích skúšok a pravidlá prijímacieho konania budú upresnené podľa pokynov MŠVVaŠ SR.</strong></p> <h2><a href="http://prihlaska.sos-ostrovskeho.sk/"><strong>Kliknite na online prihlášku na štúdium !!!</strong></a></h2> <p> </p> <p><strong><a href="/00/kriteria-sib-21-22.pdf">Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia na SOŠ Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2021/2022.</a></strong></p></div> </div> </div> Wed, 05 May 2021 07:43:31 +0000 admin 165 at https://ostrovskeho.sk Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 - postup pri žiakovi v karanténe https://ostrovskeho.sk/prijimacie-konanie-postup-pri-ziakovi-v-karantene <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 - postup pri žiakovi v karanténe</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-04-30T07:21:40+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">piatok, 30/04/2021 - 09:21</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Fri, 30 Apr 2021 07:21:40 +0000 admin 350 at https://ostrovskeho.sk POZOR ZMENA ! https://ostrovskeho.sk/pozor-zmena <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">POZOR ZMENA ! </span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-04-30T07:00:00+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">piatok, 30/04/2021 - 09:00</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Fri, 30 Apr 2021 07:00:00 +0000 admin 351 at https://ostrovskeho.sk