OZNAM o udelení riaditeľského voľna

publikoval admin , piatok, 19/10/2018 - 10:42
Dňa 29. 10. 2018 (pondelok) bude na našej škole z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať 5. 11. 2018 (pondelok) podľa platného školského rozvrhu. Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy

Verejné obstarávanie

publikoval admin , piatok, 29/06/2018 - 12:21

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, OSTROVSKÉHO 1, KOŠICE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Predmet zákazky:
„SOŠ Ostrovského 1 Košice - Stavebné úpravy odborných učební pre praktické vyučovanie v objekte vedenia a výučby a v objekte dielní na Dunajskej“