Ocenenie pre Mgr. Vieru Kováčovú

publikoval admin , piatok, 16/06/2023 - 09:58

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje cenu pri príležitosti 60. VÝROČIA PF UPJŠ - PRAEMIUM ALUMNI 2023 -

Mgr. Viere Kováčovej

za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľudmi.

Gratulujeme