S VIRTUÁLNOU REALITOU NA NÁVŠTEVE ĎALŠEJ ŠKOLY

publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 19:40
Nedávno sme vám predstavili projekt „Vzdelávajme virtuálne", ktorého cieľom je podporiť učiteľov v ich úsilí o inovatívne formy vzdelávania. Preto sme sa rozhodli usporiadať sériu workshopov, v ktorých sme pedagógom a študentom predstavili prácu s virtuálnou realitou (VR) a jej potenciál.

Voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy

publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 11:16
Riaditeľka  školy,  v zmysle §1 vyhlášky č. 291 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy pri SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach. Voľby zástupcu rodičov žiakov sa uskutočnia 10. apríla 2024 o 16:00 hod. v aule školy.

Voľby do školského parlamentu

publikoval admin , streda, 20/03/2024 - 10:24
Rada školy pri SOŠ IT, Ostrovského 1 v Košiciach vyhlasuje voľby  členov do  Školského parlamentu podľa § 26 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hour of code 2023

publikoval admin , streda, 20/12/2023 - 07:53
Aj v tomto školskom roku sme pripojili k celosvetovému hnutiu "Hour of Code 2023". Hodinu kódovania viedli, ako "lektori" žiaci tretieho ročníka našej školy pre žiakov 8. ročníka základnej školy. V týchto dňoch sme navštívili dve základné školy: ZŠ Polianska 1 a ZŠ Požiarnická 3. Celkovo sa tejto hodiny zúčastnilo približne 60 žiakov základných škôl, ktorým sa hodina veľmi páčila, boli aktívni a úlohy s nadšením riešili.

Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.

publikoval admin , piatok, 15/12/2023 - 11:57

Počas septembra tohto roku sa nám podarilo zorganizovať udalosť pre širšiu nielen odbornú verejnosť v oblasti IT. Počas tejto udalosti boli predstavené výstupy Aware projektu Aware Knowledge Base a Aware Masterclass, na ktorých tvorbe sme sa podieľali spolu s partnermi projektu.