publikoval admin , piatok, 02/02/2024 - 12:44

Postup poukázania 2% resp. 3% dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Aj v tomto školskom roku Vás chceme poprosiť o podiel z Vašej zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho Rodičovského združenia. Všetky prostriedky budú použité v súlade so schváleným rozpočtom a v zmysle cieľov Združenia. Veľmi pekne ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 54 245 699

právna forma: občianske združenie

obchodné meno: Rodičovské združenie pri Strednej  odbornej škole informačných technológií

sídlo: Ostrovského 1, 040 01  Košice

 

Postup sa líši podľa toho, či poukazuje podiel zaplatenej dane fyzická osoba – zamestnanec, fyzická osoba – živnostník alebo právnická osoba.

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

 

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 .
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech  prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie  odošlite daňovému úradu do 31.03.2024. V tejto lehote je potrebné daň uhradiť.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Tlačivo je prístupné po kliknutí na link v závere tohto postupu.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí si požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 .
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky aktuálne tlačivá nájdete na tomto linku:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/