Riaditeľské voľno

publikoval admin , štvrtok, 13/12/2018 - 12:32
Dňa 14.12.2018 (v piatok) udeľuje riaditeľka školy všetkým žiakom riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok, 17.12. 2018 podľa platného školského rozvrhu. Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy

Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce

publikoval admin , štvrtok, 29/11/2018 - 04:41
Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálnotechnického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav v SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach.

Výhra je naša!

publikoval admin , piatok, 23/11/2018 - 17:35
Súťaž "Násilie medzi nami", Dňa 19. 11. 2018 sa v Tabačke Kulturfabrik konala súťaž s názvom „Násilie medzi nami“, ktorú organizoval Koordinátor ochrany detí pred násilím pre Košice v spolupráci s mestom Košice.

Otvorenie NetLabu v spolupráci s medzinárodnou IT spoločnosťou.

publikoval admin , štvrtok, 22/11/2018 - 18:44
Na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 otvorili 19. novembra 2018 novú modernú IT učebňu NetLAB, ktorá je výsledkom spolupráce školy, Košického samosprávneho kraja ako jej zriaďovateľa a spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá má s SOŠ Ostrovského dlhodobú spoluprácu.

AT&T Hackathon v Košiciach

publikoval admin , pondelok, 12/11/2018 - 13:23
Ostrov team z SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach má za sebou ďalšie úspešné vystúpenie tentoraz na súťaži H4 Hackathon, ktorú zorganizovala Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s firmou AT&T. Tím pod vedením Ing. Pavla Balinta tvorili traja žiaci našej školy –S. Schnelly, A. Valiska, A. Kaša a dvaja študenti TUKE pochádzajúci z Indie.

Verejné obstarávanie

publikoval admin , pondelok, 12/11/2018 - 12:30

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, OSTROVSKÉHO 1, KOŠICE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Predmet zákazky:
„SOŠ Ostrovského 1 Košice - Stavebné úpravy odborných učební pre praktické vyučovanie v objekte vedenia a výučby a v objekte dielní na Dunajskej“