publikoval admin , piatok, 18/01/2019 - 18:31
Zvýšiť kvalitu a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie  a zvyšovanie kvalifikácie