publikoval admin , piatok, 02/08/2019 - 15:59

Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu“ a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. Nadzemnom podlaží“.