publikoval admin , streda, 15/05/2019 - 07:00

Nákup a montáž nového elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) v budove školského internátu a rozšírenie EZS v budove školy a školskej kuchyne.

Výzvu si môžete pozrieť v prílohe.