publikoval admin , piatok, 25/10/2019 - 10:15

Výzva na predloženie cenovej ponuky predmet zákazky: Herné tlačené komponenty (hracie pole, herná kocka, obal na hru, pravidlá hry)