publikoval admin , utorok, 01/12/2020 - 13:31

Aj v tomto školskom roku sa naši grafici digitálnych médií zúčastnili krajského kola ZENIT v kategórii grafický dizajn. Obsadili sme prvé a druhé miesto, čo nám zabezpečilo postup do celoslovenského kola.

Tento rok súťaž Zenit prebiehala trochu inak ako po minulé roky. Zúčastnilo sa jej pomerne veľa súťažiacich, teda aj konkurencia bola silná. Miesto sedenia v školskej triede, každý súťažiaci mohol pracovať v pohodlí svojho domova. Žiaci mali na vypracovanie úloh presne štyri hodiny. Zadané boli tri náročné zadania. Úlohou prvého bolo vytvoriť logo pre bytové družstvo Domovinky. K logu bolo potrebné zostaviť aj krátky jednostranový logo manuál, ktorý mal obsahovať dôležité informácie o logu ako sú farebné hodnoty , použitý font a pod. V ďalšom zadaní bol potrebné vytvoriť newsletter, čo je elektronická alebo tlačená správa s novinkami, ktoré sa týkajú podniku. V tomto prípade išlo o novinky z bývania. Žiaci robili aj koláž z fotografií, ktorú následne umiestnili ako hlavný prvok  v úvode newsletteru. Použiť mohli len tie fotografie a text, ktoré dostali spolu so zdaním. V tretej úlohe vytvárali náhľad webovej stránky pre bytové družstvo s následným vložením do mockup-u. Všetky úlohy na seba nadväzovali a museli byť splnené v presne určenom poradí. Inak žiaci nemohli pracovať na nasledujúcej úlohe. Niekoľko minút pred uplynutím času usporiadateľ oboznámil žiakov s podmienkami a spôsobom odovzdávania svojich prác. Nahrávanie sa teda mohlo začať. Ostávalo už len s napätím čakať na záverečné vyhodnotenie.

            Simone a Alexovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a držíme palce v celoslovenskom kole.

Bc. Csaba Berta - majster ODV