vyzvy https://ostrovskeho.sk/categories/vyzvy en Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-vymena-otvorenych-konstrukcii-internatu <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-04-30T08:40:30+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">piatok, 30/04/2021 - 10:40</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Fri, 30 Apr 2021 08:40:30 +0000 admin 352 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-vymena-pvc-podlahovej-krytiny-v-ucebniach <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-03-11T13:45:31+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 11/03/2021 - 14:45</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 11 Mar 2021 13:45:31 +0000 admin 341 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Pranie a chemické čistenie bielizne“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-pranie-a-chemicke-cistenie-bilizne <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Pranie a chemické čistenie bielizne“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-02-08T11:15:47+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pondelok, 08/02/2021 - 12:15</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Mon, 08 Feb 2021 11:15:47 +0000 admin 338 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Dezinfekcia priestorov školy“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-dezinfekcia <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Dezinfekcia priestorov školy“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-12-17T09:40:37+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 17/12/2020 - 10:40</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 17 Dec 2020 09:40:37 +0000 admin 332 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výroba, tlač a montáž bannerov“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-vyroba-a-montaz-bannerov <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výroba, tlač a montáž bannerov“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-12-10T05:45:54+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 10/12/2020 - 06:45</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 10 Dec 2020 05:45:54 +0000 admin 331 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-graficke-spracovanie-a-tlac-publikacii <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-12-02T08:01:05+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">streda, 02/12/2020 - 09:01</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Wed, 02 Dec 2020 08:01:05 +0000 admin 330 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Oprava stropu a stien v telocvični“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-oprava-stropu <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Oprava stropu a stien v telocvični“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-12-02T07:30:51+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">streda, 02/12/2020 - 08:30</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Wed, 02 Dec 2020 07:30:51 +0000 admin 333 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-vymena-otvorovych-konstrukcii <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT Ostrovského 1, Košice“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-12-02T06:55:54+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">streda, 02/12/2020 - 07:55</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Wed, 02 Dec 2020 06:55:54 +0000 admin 334 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-graficke-spracovanie <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-11-19T07:15:05+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 19/11/2020 - 08:15</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 19 Nov 2020 07:15:05 +0000 admin 325 at https://ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie nízkeho napätia“ https://ostrovskeho.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-prehliadka-elektro-instalacie <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie nízkeho napätia“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-11-19T06:35:38+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 19/11/2020 - 07:35</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 19 Nov 2020 06:35:38 +0000 admin 326 at https://ostrovskeho.sk