publikoval admin , štvrtok, 08/12/2016 - 23:43
3918 M technické lýceum - realitné maklérstvo

3918 M technické lýceum - realitné maklérstvo

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

Pridajte sa k tímu skúsených realitných maklérov na východnom Slovensku.

Nerozhodujú skúsenosti, ale schopnosti. Toto výnimočné zamestnanie môžete získať štúdiom realitného maklérstva na Strednej odbornej škole, Ostrovského 1 v Košiciach.

Kúpa a predaj nehnuteľností je proces, v ktorom sa realizujú požiadavky zákazníkov. Oboznámite sa s hlavnými kritériami výberu nehnuteľností, ktoré predstavujú:
- stanovenie rozpočtu,
- lokalita nehnuteľnosti,
- jej stav, veľkosť a dispozičné riešenie,
- kapitálová náročnosť (koľko vlastných financií musíte vložiť do nehnuteľností v podobe nadobúdacej ceny alebo rekonštrukcie).

Študijný odbor realitné maklérstvo je určený pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú záujem o ekonomiku, informatiku a staviteľstvo. Počas štúdia sa oboznámite s postupmi pri kúpe a predaji nehnuteľností, s princípmi navrhovania stavieb pomocou CAD systémov, vypracovania rozpočtov a oceňovania nehnuteľností na PC, využívania najmodernejších stavebných materiálov a technológií pri realizácii a rekonštrukcii stavebných objektov.

Neoddeliteľnou súčasťou výučby je právna náuka, týkajúca sa aktuálnej legislatívy v oblasti realít a súkromného podnikania a predmet architektúra, v ktorom sa oboznámite s jej vývojom a charakteristickými znakmi umeleckých slohov.