publikoval admin , piatok, 07/05/2021 - 08:49

Sprístupňujeme tlačivá pre zákonných zástupcov:

1) Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o karanténe žiaka 
2) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 
3) Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 
4) Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na štúdium