publikoval admin , štvrtok, 12/12/2019 - 09:02

V školskom roku 2020/2021 nebude naša škola otvárať prvácke triedy v študijných odboroch:

3918 M technické lýceum - realitné maklérstvo

3918 M technické lýceum - inteligentné systémy.

Ako alternatívu študijného odboru 3918 M technické lýceum - inteligentné systémy vám ponúkame možnosť štúdia v novom atraktívnom štúdijnom odbore 2559 M inteligentné technológie v experimentálnom overovaní od 1. 9. 2020.

 

V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť triedy v týchto štúdijných odboroch:

2561 M  informačné a sieťové technológie  (3 triedy)

2559 M inteligentné technológie (v experimentálnom overovaní)  (1 trieda)

2573 M programovanie digitálnych technológií (v experimentálnom overovaní) (1 trieda)

2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov (v experimentálnom overovaní) (1 trieda)

 

V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť jednu spoločnú triedu pre študijné odbory:

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení