publikoval admin , piatok, 30/04/2021 - 09:00

Uchádzač o štúdium na strednej škole, ktorá sa v ružovom alebo červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa testom nepreukazuje. Pri vstupe do budovy školy odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnené a podpísané zákonným zástupcom uchádzača.