publikoval admin , utorok, 23/08/2022 - 10:00
Oznámenie o nástupe žiakov do školy  2.9.2021

Najdôležitejšie informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov:

  • nástup do školy v školskom roku 2022/2023 je dňa 05.09.2022,
  • všetci žiaci školy musia mať pred vstupom do budovy teoretického vyučovania vyplnený a zákonným zástupcom podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete stiahnuť tu,
  • vstup do budovy teoretického vyučovania je o 8.00 hod.,
  • žiakov 1. ročníkov si vyzdvihnú ich triedny učitelia pred hlavným vchodom do budovy teoretického vyučovania,
  • žiaci 2. až 4. ročníkov vstupujú do budovy školy cez školské šatne a sústredia sa vo svojich kmeňových učebniach.

Čo si treba so sebou priniesť?

  1. bez vyplneného a podpísaného tlačiva „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ nemôže žiak vstúpiť do budovy školy,
  2. žiaci prvých ročníkov si musia so sebou priniesť originál rodného listu a originál vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ.