publikoval admin , utorok, 02/03/2021 - 21:50

OZNAM

riaditeľky školy o prechode na dištančné vzdelávanie od 3.3.2021

 

V zmysle Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 a pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 2.3.2021, po zvážení aktuálnych prevádzkových, personálnych podmienok, rizík a znižujúceho sa počtu žiakov prítomných na prezenčnej forme výučby sa  v končiacich ročníkoch mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie od stredy 3. marca 2021 a vzdelávanie všetkých žiakov školy bude prebiehať dištančnou formou až do odvolania.

 

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať cez portál edupage a na webovej stránky školy www.ostrovskeho.sk .

 

Dištančné vzdelávanie od 3.3.2021 pokračuje podľa rozvrhu hodín. Všetci pedagogickí zamestnanci ho budú zabezpečovať  z domu (home office). Prevádzka ŠI a ŠJ je naďalej prerušená.

 

Ďakujeme a tešíme sa na skorý návrat do školy.