publikoval admin , piatok, 05/02/2021 - 11:10

Vážení rodičia a milí žiaci,na základe zlej epidemickej situácie v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja rozhodol zriaďovateľ školy, že prezenčné vyučovanie  v stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa začne najskôr 1. marca 2021. O uvedenej skutočnosti informuje v nasledujúcej správe:

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html.

Vyučovanie v škole pokračuje dištančnou formou do jarných prázdnin. O ďalšom vývoji situácie vás budeme včas informovať.