Krúžky v šk.r. 2018/2019

Angličtina hrou  - Mgr.  Dudová

Tvorivý ateliér  - Ing. Brocková

Cestovanie a exkurzie - Ing. Petrík

Školské rádio - Mgr. Kurianová

Biblicko-spirituálny - ThLic. Panocová

Nemecky s úsmevom - Mgr.  Kurianová

Po anglicky o všetkom možnom - Ing. Kubinová

Športové hry - p. Bella

Matematika inak - Mgr. Kováčová

Badminton - Mgr. Klinčáková

Volejbal - Mgr. Klinčáková

Florbal (dievčatá a chlapci) - Ing. Krištof

Počítačové siete  CISCO - Ing. Timková

Hokejbal - Mgr. Micák

PC v praxi  - Ing. Jasaňová

Praktická elektronika - p. Pilip

Nemčina "EINFACH" - Mgr. Duláková

Jednoduchá elektronika - p. Kalafus

Redakčný krúžok - Mgr. Hurajtová

Automodelársky - Ing.  Bálint

Začíname podnikať- Ing. Danková

Kondičné posilňovanie - Mgr. Micák

LEGO roboty I. - Ing.  Štofa

LEGO roboty II. - Ing. Gedra

Grafické spracovanie školského časopisu - p. Byrtus

Matematické súťaže - RNDr. Muchová

Bezpečne pri práci - Ing. Gašparová

Matematika pre maturantov - Mgr. Zummerová

Školský časopis - Mgr. Jakabová

Programovanie mikrokontrolérov - Ing. Bálint

Spoločenské hry - Mgr. Cibulová

Fotoreportér pre školský časopis- Mgr. Egreši

Programovanie prakticky - Mgr. Zmuda

Počítačové siete prakticky - Ing. Šántová

Basketbal (chlapci a dievčatá) - Mgr. Bukruš

Futbal - Mgr. Štefan Bukruš

Červený kríž  - Ing. Mereiderová

 

V prípade záujmu o konkrétny krúžok je potrebné kontaktovať príslušného vedúceho krúžku.