Krúžky v šk.r. 2019/2020

Nemecky s úsmevom,   Mgr. Kurianová

Programovanie hrou,  Ing. Haluška

Športové hry, Mgr. Cibulová

Matematika inak, Mgr. Kováčová

Spoločenské hry, p. Bella

Florbal, ing. Krištof

Počítačové siete CISCO, Ing. Timková

Literárna epidémia, Mgr. Lenkeyová

Jednoduchá elektronika, p. Kalafus

Praktická elektronika, p. Pilip

Nemčina Einfach, Mgr. Duláková

Školský blog, Ing. Buranský

Redakčný krúžok, Mgr. Hurajtová

Automodelársky krúžok, Ing. Bálint

Školský časopis II., Mgr. Krausová

Foto reportér pre školský blog, Mgr. Egreši

Lego roboty, Ing. Štofa

Grafika školského blogu, p. Byrtus

Sieťové technológie hrou, Ing. Šuľaj

Tvorivý ateliér, Ing. Brocková

Matematika pre maturantov, Mgr. Zummerová

Školský časopis I. , Mgr. Jakabová

English in use, Mgr. Hvizdošová

Školské rádio, Mgr. Kurianová

Matematické súťaže, RNDr. Muchová

Biblicko-spirituálny, ThLic. Panocová

Programovanie prakticky, Mgr. Zmuda

Počítačové siete prakticky, Ing. Šántová

Easy angličtina, Mgr. Sučková

Červený kríž, Ing. Mereiderová

V prípade záujmu o konkrétny krúžok je potrebné kontaktovať príslušného vedúceho krúžku.