publikoval admin , utorok, 26/06/2018 - 09:26

Platnosť nových ISIC preukazov bude nastavená takto:


Pre zľavy overované vizuálne (známkou) je preukaz platný hneď od prevzatia do 30. 9. 2019 (komerční partneri).

Pre použitie preukazu na SAD, MHD overované v čipe, je nastavený len koniec čipovej platnosti do 31. 8. 2019, karta je použiteľná hneď od prevzatia.

Pre použitie na bezplatne cestovanie v ZSR je nastavená platnosť čipu od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.

 
To znamená, že budúci prváci môžu preukaz používať už od júna na všetko okrem železnice.

Na vlak si môžu preukaz registrovať od 1. 9. 2018.


Verím, že túto informáciu ocenia hlavne tí budúci prváci a prváčky, ktorí využívajú ISIC zľavy overované vizuálne a cestujúce, cestujúci autobusmi.