Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

publikoval admin , streda, 20/02/2019 - 07:30
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice, IČO: 00893331 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: Publicita projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce“ (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Chrípkové prázdniny

publikoval admin , pondelok, 11/02/2019 - 12:52
OZNAM Od 12.02.2019 do 15.02.2019 sú na našej škole vyhlásené chrípkové prázdniny. Nástup do školy je po jarných prázdninách v pondelok 25.02.2019. Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy

Zdravé Vianoce

publikoval admin , štvrtok, 20/12/2018 - 20:59
Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sme oslávili, ako sa patrí – športom a jedlom. Zorganizovali sme športovo-kulinársku akciu „Zdravé Vianoce“, do ktorej sa zapojilo 215 študentov a 20 učiteľov.