Vedenie školy

 

Riaditeľka školy:

Ing. Elena Tibenská

 

Zástupkyne riaditeľky:

Ing. Janka Sabová, pre teoretické vyučovanie

Ing. Marta Bieleková, pre praktické vyučovanie

 

Zriaďovateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

 

Vedúci úseku ekonomických a technických činností

Bc. Ida Kerekešová

 

Výchovný  poradca

Ing. Veronika Mereiderová

 

Kariérny  poradca

Ing. Marta Arbetová

 

Školský psychológ

Mgr. Barbora Sakmárová 

 

Vedúca školskej jedálne

Ing. Nataša Tekáčová

 

Vedúca výchovy mimo vyučovania

Mgr. Danica Cibulová