Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

 

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 si môžete stiahnuť tu.

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 si môžete stiahnuť tu.