publikoval admin , pondelok, 15/06/2020 - 10:51

V zmysle odporúčania KSK zo dňa 12.6.2020 v dňoch 22.6.2020 až 29.6.2020 vyučovanie v našej škole naďalej pokračuje dištančnou formou. Žiaci v uvedených dňoch zostávajú doma.

Dňa 30.6.2020 si žiaci môžu vyzdvihnúť vysvedčenie v škole za dodržania všetkých hygienických opatrní odporúčaných hlavným hygienikom SR. Svoj záujem o návštevu školy v tento deň nahlásia vopred svojim tr. učiteľom. Žiaci si v tento deň môžu vyzdvihnúť aj osobné veci zo šatní. Učebnice sa budú odovzdávať a vydávať v septembri. Školský internát a školská jedáleň pri SOŠ zostávajú naďalej zatvorené.

                                                       Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy