publikoval admin , štvrtok, 05/01/2017 - 00:00
3918 M technické lýceum - inteligentné systémy

3918 M technické lýceum - inteligentné systémy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

Pre záujemcov o automatizáciu a robotiku ponúkame nový študijný odbor.

Štvorročný študijný odbor s odbornou praxou pre absolventov základnej školy - dievčatá aj chlapcov.
Absolvent študijného programu ovláda 

- princípy číslicového riadenia strojov a zariadení,
- technológie zaisťujúce bezpečnosť budov,
- návrh a konfiguráciu senzorov v budovách,
- návrh inteligentnej domácnosti,
- správu informačných systémov a počítačových sietí,
- princípy obnoviteľných zdrojov energie,
- základy elektrotechniky, elektroniky a elektrických meraní,
- vytváranie aplikácii prostredníctvom programovacieho jazyka. 

Absolvent počas štúdia môže získať medzinárodne platné certifikáty z oblasti

- počítačových sietí Cisco CCNA 1 - 4 , 
- Internetu vecí - Introduction to IoT, 
- programovania - Programming Essentials in C++.


Absolvent sa môže uplatniť ako technik systémov pre inteligentné budovy a domy, správca sietí, správca aplikácií a programátor. Výučba prebieha v spolupráci s významnými partnermi, potenciálnymi zamestnávateľmi ako sú : AT&T, Ness KDC, T-Systems.